เกษตรกรรุ่นใหม่

รับสมัครยุวเกษตรกร

คณะเกษตร กำแพงแสน มก. วิทยาเขตกำแพงแสน จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นยุวเกษตรเกษตรกร เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 ในโควตายุวเกษตรกร ลงทะเบียนผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2565 เเละ 5 ม.ค. 66 รายละเอียด

รับสมัครเยาวชนเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครเยาวชเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรเเละภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียด https://agri.kps.ku.ac.th/news/newsagri/NewsPR/2459-info.pdf

เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2564

รับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 13 “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยังยืน”มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตรและดีแทค (DTAC) ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วม “โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” เพื่อสนับสนุน…
Read more

รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน  เชิญชวนเกษตรกรที่มีอายุระหว่างอายุ 17-45 ปี ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร สมัครเข้าร่วมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmerโดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 …
Read more

การเเข่งขัน New Gen Hug บ้านเกิด

ถ้าคุณมั่นใจและเต็มไปด้วย Passion พร้อมเป็นไอดอลสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่อยากก้าวสู่อาชีพเกษตร หรือมีไอเดียที่อยากสานฝันให้เป็นจริงเราขอท้า! .ให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งของเราเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท.แล้วมากำเงิน ไปพัฒนาบ้านเกิดของคุณกัน!รับสมัคร 24 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม …
Read more