ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 2. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จากกรมการข้าวในปีเบาะปลูกปี 2565-2566 3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตามพื้นที่จริงที่ขึ้น – ทะเบียนผู้ปลูกข้าวในปี 2564-2565 ไร่ละ 15 …
Read more

เเจ้งเตือนเกษตรกรในการทำธุรกรรมต่ออายุทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เเจ้งเตือนเกษตรระวังมิจฉาชีพ ใช้ชื่อพัฒนาธุรกิจการค้า แอบอ้างติดต่อขอข้อมูลส่วนบุคคลจากสมาชิกเเปลงใหญ่ เเละประชาชน โดยขอตรวจสอบธุรกิจเรื่องต่าง ๆ โดยที่ประชาชนไม่ได้ติดต่อธุรกิจการค้ามาก่อน หรือเสนอเงินให้ความช่วยเหลือธุรกิจ เเละโทรมาหลอกให้เกษตรกรสมาชิกเเปลงใหญ่ต่อทะเบียนพาณิชย์ บริษัท ห้างหุ้นส่วน…
Read more

ประชาสัมพันธ์งานประจำสู่งานวิจัย

ด้านส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้านส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต ด้านส่งเสริมเเละพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ด้านอารักขาพื เเละการจัดการดินปุ๋ย ด้านงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการข้อมูล ทะเบียนเกษตร

รับสมัครยุวเกษตรกร

คณะเกษตร กำแพงแสน มก. วิทยาเขตกำแพงแสน จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นยุวเกษตรเกษตรกร เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 ในโควตายุวเกษตรกร ลงทะเบียนผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2565 เเละ 5 ม.ค. 66 รายละเอียด

รับสมัครเยาวชนเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครเยาวชเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรเเละภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียด https://agri.kps.ku.ac.th/news/newsagri/NewsPR/2459-info.pdf

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการเเละกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการเเละกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1yK7hM3hEuKTez4UKwfLCJRfdR_4orp3m/view?usp=drivesdk

KUBOTA FARM FEST 2022

ขอเชิญเกษตรกร ร่วมกิจกรรม KUBOTA FARM FEST ฟาร์มเพาะสุข ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ติดต่อได้ที่ 082 695 1516 ผู้สนใจลงทะเบียน https://kubotafarmfest.siamkubota.co.th