ข่าวอบรม/สัมมนา

รับสมัครยุวเกษตรกร

คณะเกษตร กำแพงแสน มก. วิทยาเขตกำแพงแสน จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นยุวเกษตรเกษตรกร เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 ในโควตายุวเกษตรกร ลงทะเบียนผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2565 เเละ 5 ม.ค. 66 รายละเอียด

รับสมัครเยาวชนเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครเยาวชเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรเเละภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียด https://agri.kps.ku.ac.th/news/newsagri/NewsPR/2459-info.pdf

รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน  เชิญชวนเกษตรกรที่มีอายุระหว่างอายุ 17-45 ปี ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร สมัครเข้าร่วมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmerโดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 …
Read more

การอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจ เเละ SMEs เข้าร่วมสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเรือนหยาดเพชร 3 โรงเเรมเรือนเเพ รอยัล ปาร์ค จ.อุตรดิตถ์ สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3R-sM…
Read more