ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เเจ้งต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ประชาสัมพันธ์เเจ้งต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของเกษตรกรผ...
Read More

เเจ้งเตือนเกษตรกรในการทำธุรกรรมต่ออายุทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์
เเจ้งเตือนเกษตรระวัง...
Read More
ประชาสัมพันธ์งานประจำสู่งานวิจัย

ประชาสัมพันธ์งานประจำสู่งานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวส่งเสริมการเกษตร
ด้านส่งเสริมการเกษตร...
Read More
รับสมัครยุวเกษตรกร

รับสมัครยุวเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/สัมมนา เกษตรกรรุ่นใหม่
คณะเกษตร กำแพงแสน มก...
Read More
รับสมัครเยาวชนเกษตร

รับสมัครเยาวชนเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/สัมมนา เกษตรกรรุ่นใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร ...
Read More

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการเเละกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับส...
Read More

KUBOTA FARM FEST 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเกษตรกร ร่วมกิ...
Read More

ประกาศคณะะทำงานบริหารกำกับดูเเลโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
Read More
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
Read More
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
Read More
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2565

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับส...
Read More

ประชาสัมพันธ์การรวบรวมผลไม้รับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออกเเละกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงการค้าภายใน ก...
Read More
Fam stay for Helth

Fam stay for Helth

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้ประกอบกา...
Read More
การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเเละเกษตรกรรุ่นใหม่

การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเเละเกษตรกรรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์
1. กิจกรรมอบรมเรื่อง...
Read More
รับสมัคร GAP

รับสมัคร GAP

ข่าวประชาสัมพันธ์
สนใจ ติดต่อนางสาวอาท...
Read More
คลินิกพืช สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน

คลินิกพืช สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ คลินิก...
Read More
ประชาสัมพันธุ์การอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต

ประชาสัมพันธุ์การอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More

การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยเเละหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

2565 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
สำนักงานคณะกรรมการอ้...
Read More
ประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ประจำปี 2565

ประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ประจำปี 2565

2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ เมษายน
ขอเชิญร่วมส่งน้ำผึ้ง...
Read More
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2564-2565

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2564-2565

2565 การช่วยเหลือเกษตรกร ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลช่วยเหลือเกษตร...
Read More
กองทุน FTA

กองทุน FTA

2565 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเสนอ...
Read More
ข่าวประจำวันที่ 21 ธ.ค. 64

ข่าวประจำวันที่ 21 ธ.ค. 64

2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ ธันวาคม
Read More
ข่าวประจำวันที่ 15 ธ.ค. 64

ข่าวประจำวันที่ 15 ธ.ค. 64

2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ ธันวาคม
ดาวน์โหลด
Read More
ขอเชิญชวนรับฟังเสวนาเรื่องโดรน

ขอเชิญชวนรับฟังเสวนาเรื่องโดรน

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More
ข่าวประจำวันที่ 8 ธ.ค. 2564

ข่าวประจำวันที่ 8 ธ.ค. 2564

2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ ธันวาคม
Read More
ข่าวประจำวันที่ 3 ธ.ค. 2564

ข่าวประจำวันที่ 3 ธ.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกันราคาข้าวโพด
1. กำหนดราคาเป้าหมาย...
Read More
โครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปี 2564/65

โครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปี 2564/65

ข่าวประชาสัมพันธ์
1. กำหนดราคาเป้าหมาย...
Read More
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

การช่วยเหลือเกษตรกร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกันราคาข้าว
การคำนวณเงินประกันรา...
Read More
ข่าวประจำวันที่ 26 พ.ย. 2564

ข่าวประจำวันที่ 26 พ.ย. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More
ข่าวประจำวันที่ 25 พ.ย. 2564

ข่าวประจำวันที่ 25 พ.ย. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More
ข่าวประจำวันที่ 23 พ.ย. 2564

ข่าวประจำวันที่ 23 พ.ย. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More
ข่าวประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2564

เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เกษตรกรรุ่นใหม่
รับสมัครเกษตรกรสำนึก...
Read More
คำแนะนำการฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด

คำแนะนำการฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด

ข่าวประชาสัมพันธ์
โหลด เอกสารคำเเนะนำ ...
Read More
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More
รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/สัมมนา เกษตรกรรุ่นใหม่
สำนักงานเกษตรอำเภอตร...
Read More
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2563/64

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2563/64

การช่วยเหลือเกษตรกร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกันราคามันสำปะหลัง
ประกันรายได้ที่หัวมั...
Read More
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

การช่วยเหลือเกษตรกร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกันราคาข้าว
การประกันรายได้ข้าว ...
Read More

ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวต่อเนื่องหลังเกี่ยวข้าวนาปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือให้เกษต...
Read More
โครงการประกันรายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2563/64

โครงการประกันรายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2563/64

การช่วยเหลือเกษตรกร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกันราคาข้าวโพด
1.โครงการประกันรายได...
Read More
ชวนเชิญเข้าร่วมประกวดผลไม้ งานลางสาด

ชวนเชิญเข้าร่วมประกวดผลไม้ งานลางสาด

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More
แผนประชาคมตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืช อำเภอตรอน

แผนประชาคมตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืช อำเภอตรอน

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำบลวังแดง วันที่&nb...
Read More
๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์
๑. คุณสมบัติเกษตรกร ...
Read More
เตือนการระบาดเพลี้ยไฟ

เตือนการระบาดเพลี้ยไฟ

การระบาดศัตรูพืช
Read More
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

การระบาดศัตรูพืช ข่าวประชาสัมพันธ์
โรคใบด่าง (Cassava Mosaic Disease) โรคอุบัติใหม่ที่สุดอันตรายของมันสำปะหลัง
Read More
คำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

คำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์
ล่าสุด วันที่ 25 พ.ค...
Read More
เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

การระบาดศัตรูพืช ข่าวประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์สรุป
Read More
การเเข่งขัน New Gen Hug บ้านเกิด

การเเข่งขัน New Gen Hug บ้านเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เกษตรกรรุ่นใหม่
ถ้าคุณมั่นใจและเต็มไ...
Read More
ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More
แนะนำเกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกข้าวนาปีกลางเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

แนะนำเกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกข้าวนาปีกลางเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
   &n...
Read More
หนอนกอสีชมพู

หนอนกอสีชมพู

การระบาดศัตรูพืช ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More
หนอนกอรายจุดเล็ก

หนอนกอรายจุดเล็ก

การระบาดศัตรูพืช ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More
ธ.ก.ส.มอบทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเกษตร

ธ.ก.ส.มอบทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเกษตร

การช่วยเหลือเกษตรกร ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ โครง...
Read More

ฝนน้อย เเนะนำเริ่มปลูกข้าวเดือนกรกฎาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรอำเภอตร...
Read More

การอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/สัมมนา วิสาหกิจชุมชน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน...
Read More

การขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการผลไม้เพื่อการส่งออกตามโครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ปีงบประมาณ 2563

การช่วยเหลือเกษตรกร ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัคร กรม...
Read More