ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการเเละกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการเเละกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1yK7hM3hEuKTez4UKwfLCJRfdR_4orp3m/view?usp=drivesdk