รับสมัครยุวเกษตรกร

คณะเกษตร กำแพงแสน มก. วิทยาเขตกำแพงแสน จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นยุวเกษตรเกษตรกร เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 ในโควตายุวเกษตรกร

ลงทะเบียนผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน

ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2565 เเละ 5 ม.ค. 66

รายละเอียด