รับสมัครเยาวชนเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครเยาวชเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรเเละภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566

ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด https://agri.kps.ku.ac.th/news/newsagri/NewsPR/2459-info.pdf